Hvordan man kan håndtere alkoholmisbrug i familien

Dette indhold er sponsoreret

Alkoholmisbrug er et stort problem, som kan have alvorlige konsekvenser for hele familien. Det kan være svært at håndtere og det er vigtigt, at man får den rette hjælp og støtte. Det første skridt til at tackle alkoholmisbrug i familien er oftest en åben dialog mellem de involverede parter. Man bør tale med personen om problemet og bede dem om at søge professionel hjælp fra en læge eller psykolog. Bliv her klogere på, hvad du kan gøre som pårørende til alkoholiker.

Dette skal du vide som pårørende til alkoholiker

Det kan være svært at være pårørende til en alkoholiker, og det er vigtigt at huske på, at du ikke er ansvarlig for den andens adfærd. Det er derfor vigtigt, at du tager dig tid til dig selv og dine egne behov. Det kan hjælpe at tale med andre om din situation, så du føler dig mindre alene. Derudover skal du huske på, at det ikke er din skyld eller dit ansvar, hvis personen, du har kær, ikke ønsker alkoholbehandling eller formår at stoppe med sit alkoholmisbrug. Det kan være nyttigt for dig som pårørende, hvis du søger professionel rådgivning omkring emnet, herunder information om behandlingsmuligheder og steder, man kan henvende sig for at få yderligere hjælp.

Få alkoholikeren i alkoholbehandling

Det er vigtigt at få en alkoholiker i alkoholbehandling, så vedkommende kan få hjælp til at komme ud af sit misbrug. Først og fremmest skal man forsøge at tale med personen om vedkommendes misbrug, og hvordan det har påvirket dem. Dette kan være svært, da alkoholikeren ofte ikke ønsker at indse eller acceptere, at vedkommende har et problem. Derfor er det vigtigt, at man som familie eller venner støtter op omkring personen og forsøger at motivere dem til at søge professionel hjælp. Dette kan gøres ved enten selv at arrangere et møde med en lokal behandlingscenter eller ved henvisning fra lægen.

Nogle gange vil det dog være nødvendigt med tvangsmæssig indlæggelse for den pågældende person, hvis der er fare for selvskade eller andet. Uanset hvilken metode, der benyttes, er det vigtigste formål altid det samme, som er at give alkoholikeren muligheden for et bedre liv uden misbrug af alkohol.

Gør dette, hvis du er pårørende til én, der oplever alkohol blackout

Hvis du er pårørende til en, der oplever alkohol blackout, er det vigtigste at huske på, at man skal være støttende og hjælpsom. Det kan være svært at se nogen, man holder af i denne situation, men det er vigtigt ikke at dømme dem eller give dem skylden for deres handlinger. Det første, du skal gøre, er at vække dem og få dem til at kaste op. Sørg også for, at personen har adgang til frisk luft og masser af vand. Hvis personens tilstand er kritisk er det vigtigt at tilkalde hjælp, så personen kan komme ud af sit alkohol blackout.

Det kan være svært at være pårørende til alkoholiker, og selvom det er vigtigt, at alkoholikeren får den rette hjælp, er det også vigtigt, at du ikke glemmer dig selv.

Relaterede artikler

Populære artikler