Undervisning i Eritrea

print

Ekspedition til Eritrea.

I 2004 og februar 2005 har nogle fra gruppen været i Eritrea, hvor vi underviste jurister, politifolk, læger og andet sundhedspersonale.

Sundhedsministeren i Eritrea havde hørt om gruppens arbejde og bedt os om at komme.

Her underviste vi i, hvad en retsmediciner kan, hvordan han arbejder, og hvordan hans arbejde kan bruges af jurister.

Selvom det for os er indlysende, at man kan bruge retsmedicinske resultater i en retssag, så er det for mange noget nyt.

Vi underviste også politiet i, hvordan lægelige undersøgelser kan bruges i opklaringsarbejde.

Vi underviste i lægelig etik og i dokumentation og behandling af voldtægt.

 
Tilbage