Aktiviteter

printLægegruppen orienterer sig om og deltager i de overordnede temaer og kampagner med lægefagligt aspekt, som Amnesty fører nationalt og internationalt.

Lægegruppen involverer sig i undervisning i forbindelse med menneskerettigheder og tortur.

Vi underviser fagfolk og andre interesserede både i Danmark og i udlandet og står blandt andet for undervisning af forsvaret.
Amnestys lægegruppe består af læger, der i Danmark såvel som i udlandet dokumenterer tortur ved hjælp af deres uddannelse. Lægegruppen har over 30 års erfaring og lægerne har modtaget særlig træning i at undersøge formodede torturofre. Arbejdet er frivilligt og ulønnet.