Lægegruppen i medierne

print

Lægegruppen orienterer sig om og deltager i de overordnede temaer og kampagner med lægefagligt aspekt, som Amnesty fører nationalt og internationalt.


Der er ofte medlemmer af Lægegruppen der udtaler sig i medierne og udgiver artikler om relevante emner. Vi hjælper dig til at holde dig opdateret og sætter aktuelle udgivelser på denne side.

Lægegruppen har løbende de sidste år engageret sig i debatten omkring tolkebistand. her.

Her kan du orientere dig yderligere

mettesartikel.pdf

downloadolehartling.pdf

Nicaragua i Ugeskriftet[1].txt
Amnestys lægegruppe består af læger, der i Danmark såvel som i udlandet dokumenterer tortur ved hjælp af deres uddannelse. Lægegruppen har over 30 års erfaring og lægerne har modtaget særlig træning i at undersøge formodede torturofre. Arbejdet er frivilligt og ulønnet.