Undersøgelse af torturoverlevere

print

Oversigt over torturundersøgelser og afgørelser i 2011.

Lægegruppens aktiviteter 2011.pdf

Et par gange om måneden foretager vi undersøgelse af torturoverlevere i Danmark.


Vi udarbejder i forbindelse hermed en rapport, som undersøgte primært anvender til brug for ansøgning om asyl i Danmark.

Det er som regel henvendelse fra undersøgtes advokat, der fører til denne undersøgelse, men vi tager også stilling til anmodning om undersøgelser fra privatpersoner.

Undersøgelsen er omkostningsfri for torturoverleveren. Vi anvender som regel lokaler på RCT (Rehabiliterings -og Forskningscentret for Torturofre) til selve undersøgelsen og skaffer tolken hvis nødvendigt.

I gruppen underviser de erfarne læger de mindre erfarne.

Alle lægerne foretager undersøgelser af torturoverlevere efter samme metode.

Som baggrund for undersøgelsen anvendes Istanbul protokollen.


Amnestys lægegruppe består af læger, der i Danmark såvel som i udlandet dokumenterer tortur ved hjælp af deres uddannelse. Lægegruppen har over 30 års erfaring og lægerne har modtaget særlig træning i at undersøge formodede torturofre. Arbejdet er frivilligt og ulønnet.Undersøgelse af torturoverlever